NHÀ THAM KHẢO

NHÀ THAM KHẢO

NHÀ THAM KHẢO

NHÀ THAM KHẢO

NHÀ THAM KHẢO

NHÀ THAM KHẢO
NHÀ THAM KHẢO

NHÀ THAM KHẢO

ngay-thi-cong Ngày thi công: 22/7/2015

dia-chi-cong-trinh Địa điểm: TIỀN GIANG

dien-tich-cong-trinh Quy mô:

chu-dau-tu-cong-trinh Nhà đầu tư: ANH LÝ

 

gia-tri-cong-trinh Giá trị: 3.500.000.000 VNĐ

loai-cong-trinh Loại công trình: NHÀ Ở

hinh-thuc-xay-dung Hình thức xây nhà: TRỌN GÓI

chu-dau-tu-cong-trinh Kiến trúc sư thiết kế: KIẾN TRÚC SƯ NGÔ HUỲNH

Thông tin chi tiết

ngay-thi-cong Ngày thi công: 22/7/2015

dia-chi-cong-trinh Địa điểm: TIỀN GIANG

dien-tich-cong-trinh Quy mô:

chu-dau-tu-cong-trinh Nhà đầu tư: ANH LÝ

gia-tri-cong-trinh Giá trị: 3.500.000.000 VNĐ

loai-cong-trinh Loại công trình: NHÀ Ở

hinh-thuc-xay-dung Hình thức xây nhà: TRỌN GÓI

chu-dau-tu-cong-trinh Kiến trúc sư thiết kế: KIẾN TRÚC SƯ NGÔ HUỲNH

 

Nhà anh Lý (Tiền Giang) – Xây dựng Ngô Huỳnh thi công ngày 22/7/2015.

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (20)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (2)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (3)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (4)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (5)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (6)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (7)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (8)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (9)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (10)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (11)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (12)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (13)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (14)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (15)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (16)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (17)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (18)

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (19)

 

xay nha 1 tret 2 lau gia bao nhieu (21)

Dự án khác