VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN -THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA PHONG | TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN -THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA PHONG | TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN -THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA PHONG | TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN -THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA PHONG | TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN -THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA PHONG | TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN -THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA PHONG | TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương - CÔNG TY TNHH TƯ VẤN -THIẾT KẾ XÂY DỰNG GIA PHONG | TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

VIB ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại Bình Dương

Ngân hàng Quốc tế (MCK: VIB) vừa chính thức ra mắt mô hình kinh doanh và dịch vụ mới tại chi nhánh VIB - Bình Dương, ở 306 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Đây là một trong những hoạt động của ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng tốt hơn.

 

Chi nhánh VIB - Bình Dương có các hoạt động tài chính ngân hàng đa dạng như huy động vốn, cho vay, thanh toán, cầm cố, chiết khấu và các dịch vụ ngân hàng khác.  Với không gian hiện đại, thân thiện đạt chuẩn quốc tế, VIB Bình Dương sẽ đem lại cảm giác tiện nghi, thoải mái cho khách hàng khi đến giao dịch.  
 
Việc đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất tại chi nhánh VIB - Bình Dương thể hiện sự cam kết và phát triển mạnh mẽ của VIB và góp phần đáp ứng tốt nhất các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong khu vực. 
 

Tin tức khác